Nyheter

hamn1.jpg
2017-12-12

Så har handelshinder efter finanskrisen påverkat Sveriges och EU:s varuexport

Har handelshinder som införts i kölvattnet av finanskrisen påverkat Sveriges varuexport? Enligt en ny rapport, beställd av Kommerskollegium av professor Simon Evenett och Dr. Johannes Fritz vid University of St. Gallen är svaret ja i relation till Kina, men nej i relation till USA och Japan. Varuhandeln inom EU förefaller inte ha påverkats av handelshindrande eller handelssnedvridande åtgärder som införts sedan finanskrisen.
2017-12-11

Ministrar i möte om världens handel – men få konkreta resultat väntas

Världens handelsministrar träffas i dagarna på Världshandelsorganisationens ministermöte i Buenos Aires, Argentina. Kommerskollegiums Tanja Rasmusson, som ingår i den svenska delegationen, berättar om förväntningarna på mötet.
2017-12-08

Frihandelsavtalet EU-Japan i hamn

Idag slutfördes förhandlingarna om ett frihandelsavtal mellan EU och Japan. Kommissionen gör bedömningen att detta är det största bilaterala handelsavtal som man förhandlat fram och avtalet väntas leda till stora möjligheter för handel och investeringar.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies