Nyheter

Hamn-Srilanka.jpg
2017-05-23

Utökade tullförmåner vid import från Sri Lanka

Nu kan väsentligt fler varor från Sri Lanka importeras tullfritt till EU, sedan en ändring i förordningen om EU:s allmänna preferenssystem, GSP, trädde i kraft den 18 maj. Förändringen innebär bland annat att kläder som produceras på Sri Lanka nu återigen kan importeras tullfritt till EU.
2017-05-17

Nytt poddavsnitt: Problemlösaren i den polska skärgården eller Så funkar SOLVIT - den inre marknadens väktare

Om att navigera både till sjöss och i myndighetsvärlden på den inre marknaden. Men också om byråkraten som blåslampa och den inre marknadens väktare. 
2017-05-05

Ändring av rennäringsförordningen

Kommerskollegium har avgett en skrivelse över ändringen av rennäringsförordningen.  

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies