Nyheter

Kvinna-med-surfplatta.jpg
2017-06-22

Kollegiet i Europaparlamentet om tjänsterörlighet på EU:s inre marknad

Onsdagen den 21 juni medverkade Kommerskollegium vid en utfrågning i Europaparlamentet om ett europeiskt elektroniskt tjänstekort för att underlätta tjänsteföretags tillträde till nya marknader inom EU.
2017-06-21

Personnummer fortfarande viktigaste SOLVIT-frågan

SOLVIT:s arbete med att underlätta för den fria rörligheten på EU:s inre marknad har även under 2016 präglats av svårigheter för EU-medborgare att få personnummer. Detta och andra exempel på hinder som personer och företag stött på återfinns i årsrapporten för SOLVIT som publiceras idag.
2017-06-15

Kommerskollegium i riksdagen om internationell handel

Idag medverkade Kommerskollegium vid en utfrågning i riksdagen om internationell handel. GD Anna Stellinger redovisade huvuddragen i Kommerskollegiums rapport om Brexit samt svarade på frågor från riksdagsledamöter om bland annat Handel för hållbarhet, våra insatser i Liberia, Brexit, handeln med Norge, protektionism och den globala handelsutveckling.

Kommerskollegium, Box 6803, 113 86 Stockholm.
Besöksadress: Drottninggatan 89.
Tel: 08-690 48 00     Fax: 08-30 67 59

E-post: kommersk...@kommers.se

Om Cookies